Fra mandag den 7. til fredag den 11. juni 2021 fejrer vi den internationale arkivuge. Ugen arrangeres for tredje år i træk af ICA, International Council on Archives. ICA’s mission er at fremme bevarelse og brug af arkiver rundt omkring i verden for at beskytte og styrke verdens historie og forbedre kommunikationen med respekt for kulturel mangfoldighed.

Der er fokus på en række temaer under den internationale arkivuge. Et af temaerne er “Samarbejde og netværk”. Selvom vi hos Bruynzeel ikke selv er arkivarer, vil vi sikre, at kulturelle ejendomme beskyttes og bevares til fremtidige generationer. Derfor opsøger vi samarbejde med internationale arkiver.

Arkivlagring_Bruynzeel-Storage-systems

Bevaring handler ikke kun om at opbevare dokumenter, men også om at beskytte viden og information. Frigørelse af information er værdifuld, hvis vi kan lære af denne viden, og bruge den til at forbedre beslutninger, der påvirker vores hverdag. Viden, der kan frigøres igen for at forbedre fremtiden.

Bruynzeel sikrer med deres opbevaringssystemer, at vores kunder kan bevare deres materiale på den bedst mulige måde. Det er en vigtig form for bevaring. Bevaring af fortiden og forståelse af historien er afgørende, når vi skal styre fremtiden i den rigtige retning. Sammen med arkivarer gennemgår vi, hvordan de kan organisere arkivpladsen optimalt, og diskuterer også bevaringsløsninger, og hvordan de kan beskytte deres brugere og genstande på den bedst mulige måde.

Compactus-Dynamic-II_Bruynzeel Storage Systems

Opbevaring af historiske dokumenter kræver specifikke forhold, der muliggør sikker og langvarig bevaring. Ventilationskanaler og filtre sikrer et optimalt klima, der beskytter arkivet mod støv og mug. Ud over klimakontrol har Bruynzeels mobilreoler en række funktioner til bevaring af historiske arkivsamlinger.

Der er også mulighed for at vælge en nattilstand. Systemet parkerer automatisk med mellemrum mellem enhederne natten over, så der opstår luftgennemstrømning og lommer med stillestående luft undgås – en meget nyttig funktion i klimastyrede miljøer.

Derudover kan systemet forbindes til bygningens brandalarm. Når en alarm signaleres, kan opbevaringssystemet automatisk lukke eller åbne, alt efter om du vil beskytte det mod røg eller åbne det for at give gas- eller vandslukkere adgang til hylderne.

Det er også rart, at skabene nemt kan låses, så indholdet ikke kan forsvinde

Klaas Kan

Medarbejder i lufthavnen Schiphols hittegodsafdeling.

Det er ikke kun vigtigt at opbevare dokumenter korrekt. Der skal også være mulighed for at gemme fortrolige oplysninger på sikker vis. Mobilreoler kan også spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Der kan bruges pinkoder for at sikre, at der kun gives adgang til autoriserede personer, og indbrud undgås.

Hvis der skal bygges et nyt arkiv, eller et eksisterende arkiv skal ombygges, diskuteres de ovenstående elementer med arkivaren og teamet. På den måde kan det ideelle arkiv opbygges gennem et samarbejde mellem arkivspecialister og Bruynzeel-medarbejdere.

 

Vil du vide, hvordan dit arkiv kan organiseres optimalt?
Du er velkommen til at kontakte en af vores arkivspecialister.