Nyheder

Bruynzeel: Mulig 90% CO2-besparelse på byggeri

17-11-2022
co2 besparelse

Pressemeddelelse

Bruynzeel: Mulig 90% CO2-besparelse på bygGERI

Panningen, Holland, 17 november 2022 

Ifølge FN¹ er byggeri ansvarlig for næsten 40% af de årlige CO2-udledninger på verdensplan. Bruynzeels intelligente mobile opbevaringssystemer kan reducere byggeriets fodaftryk med 50%. Sammenlignet med nybyggeri (eller tilbygninger) kan dette betyde en 90% reduktion af et byggeris CO2-udledning. Bruynzeel-systemer har det laveste CO2-fodaftryk i vores branche. Bruynzeel, der er førende på det europæiske marked for pladsbesparende opbevaringsløsninger, er selv klimaneutral i sin egen drift (Scope 1 og 2, Green House Gas protocol2). Dette er blevet undersøgt og bekræftet af Deloitte. Desuden har Bruynzeel forpligtet sig til at deltage i Science Based Targets-initiativet (SBTi3) for at opnå "Net Zero" for Scope 1,2 og 3 inden 2045. Som "the footprint reduction company", er det Bruynzeels ambition at styrke sin position som den mest bæredygtige producent i vores branche yderligere i de kommende år. 

Alternativ til nybyggeri 

Når der er behov for mere plads til virksomheder, biblioteker og museer, overvejer man ofte at udvide, bygge nye bygninger eller udvide den eksterne opbevaringskapacitet. Ofte overses muligheden for at udnytte det eksisterende gulvareal smartere og optimere det med mere end 50%. En bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter kan give enorme fordele. Derved undgår man også at tilføje unødvendige ekstra omkostninger til opvarmning, køling, belysning og rengøring. Ud over besparelser på investeringer, gennemløbstider for planlægning og byggetilladelser, byggematerialer og udfordringer med arbejdskraftkapacitet er den CO2-belastning, der på denne måde kan reduceres over 20 år, betydelig: Op til 90%!

Ambitioner for bæredygtighed

Bruynzeel ønsker altid at gå forrest og er ivrig efter at arbejde sammen med partnere og kunder for at realisere bæredygtighedsambitioner og hæve barren. En central rolle i CO2-neutraliteten i Bruynzeels egne forretningsaktiviteter (Scope 1 og 2) og SBTi3's "Net Zero"-mål for 2045 er, at al energi, der bruges på Bruynzeels egen fabrik i Holland, genereres helt bæredygtigt af et stort hollandsk biogasprojekt og via lokal sol- og vindenergi.  

 

stal

En vigtig del af strategien er også anvendelsen af Bruynzeel GreenSteel®, som allerede gør det muligt at gøre Bruynzeels opbevaringssystemer stort set CO2/klima-neutrale. Bruynzeel samarbejder også med partnere i stålindustrien om at anvende brintproduceret stål så hurtigt som muligt. Indtil da sigter Bruynzeel mod at forsyne mindst 50% af sin produktion med Bruynzeel GreenSteel®, som i øjeblikket er det mest bæredygtige stål gennem akkrediterede certifikater. 

table material

Bruynzeel ønsker dermed at tilskynde virksomheder og regeringer til at inddrage mere ambitiøse og objektive bæredygtighedskriterier i nye projektudbud for at skabe en reel forandring. Bruynzeel stiller også stadig strengere bæredygtighedskrav til alle sine leverandører. 

Betydelige besparelser på energi, vand og kemikalier

Bruynzeel er den eneste aktør i vores branche, der anvender en særlig produktionsproces med en høj andel af ikke-galvaniserede og uolierede materialer. Dette resulterer i store besparelser i brugen af energi, vand og kemikalier i produktionsprocessen. Allerede på nuværende tidspunkt er 95% af Bruynzeels samlede stålforbrug "ikke-galvaniseret" og over 75% uolieret. Dette sparer mere end 50% i CO2-belastning sammenlignet med den nuværende standard i vores industri, men også i tilstødende industrier, hvor der anvendes stål. 

Alexander Collot d'Escury, administrerende direktør for Bruynzeel Storage Systems: "Bæredygtighed har længe været en del af vores DNA. At bringe vores egen CO2-udledning ned på nettonul sætter standarden i vores branche på verdensplan. Vi kan hjælpe kunderne med at tage store skridt i retning af at nå deres bæredygtighedsmål. Vores løsninger kan bidrage til en hidtil uset 90% reduktion af CO2-udledningerne i forhold til nybyggeri. Desuden er det med dagens materiale- og personalemangel og problemer med byggetilladelser meget billigere og hurtigere at opnå. Med stadig færre og dyrere kvadratmeter i de vestlige lande bliver vores løsninger hurtigt mere og mere interessante for kunder på en lang række internationale markeder."

For yderligere oplysninger:        
Bruynzeel Storage Systems
Marius Schlatmann, Group Marketing Manager
Tlf. +31 (0)77- 306 90 00
E-mail: marketing@bruynzeel.org 

Bilag: illustrationer 

Note¹: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/building-sector-emissions-hit-record-high-low-carbon-pandemic    
Note²: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
Note3: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table 

Oversigt
Cookie

Vi vil gerne bruge cookies, og vi beder om din tilladelse til at placere dem.

De nødvendige er altid aktive; når du klikker på "accepter alle cookies", accepterer du alle valgfrie cookies til. Hvis du ønsker at vælge, hvilke cookies du vil acceptere, skal du klikke på knappen "cookie-indstillinger".

Cookie-indstillinger

Vi vil gerne bruge cookies, og vi beder om din tilladelse til at placere dem.

Nødvendige cookies hjælper os med at gøre webstedet brugbart ved at muliggøre grundlæggende funktioner som sidebesøg og adgang til sikre områder af webstedet. Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden disse cookies.

Anonyme statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med websteder ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Analytiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med websteder ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Markedsføringscookies bruges til at spore besøgende på tværs af websteder. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjepartsannoncører.