HISTORISK ARKIV, HADERSLEV

Historisk Arkiv i Haderslev er nettop flyttet til nyrenoverede bygninger, som danner en flott ramme om arkivet og alle de tilhørende aktiviteter. Historisk Arkiv oppbevarer de kommunale arkivene for Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Tønder.

LØSNINGEN
Historisk Arkiv i Haderslev har samlet arkivene fra 5 kommuner i en helt unik 2-etasjes, elektronisk arkivreol, Compactus Double Decker fra Bruynzeel Danmark. Historisk Arkiv ønsket å fremtidssikre arkivet med hensyn til plass. Bruynzeel var med i planleggningsfasen helt fra start. Oprinnelig var tanken å installere en etasjes arkivløsning med høye kompaktreoler i hver av de 2 lokalene, som var avsatt til at romme arkivet. Men felles sparring førte til en beslutning om i stedet bygge rommet opp rundt reolerne og starte med å rive ned veggen mellom de 2 lokalene. Dette ga 3-4 meter ekstra kapasitet. Og med 6 meter til loftet var det opplagt å utnytte den ”tomme luften” med den unike 2-etasjes mobile arkivreolen, Double Decker. En ytterligere fordel ved å ha 1 rom fremfor 2 er at det kun er behov for ét klimaanlegg til styring av temperatur og fuktighet. Anlegget sørger for at arkivet konstant har en temperatur på 18oC og en luftfuktighet på 45-50%