Mobile lagersystemer er en praktisk løsning, som tillader opbevaring af store mængder materiale på begrænset plads. Mobile lagersystemer kaldes også for rullehylder, mobilhylder, rullestakke og bogstakke, og de har en historie, som er over 50 år gammel.

Bruynzeel Storage Systems var et af de første firmaer, som udviklede et funktionelt, mobilt lagersystem. Ideen var enkel: Placér en række skabe eller hylder på en bund med hjul, som kører på skinner lagt ned i jorden. Det allerførste system blev betjent på enkel vis ved at skubbe og trække i et fastgjort håndtag på skabenes side til at føre hylderne langs skinnerne i jorden. Snart efter blev de mobile enheder udstyret med et tandhjulssystem, hvor håndtagene på siden af hver hyldeenhed kunne drejes til at skyde hylderne fra venstre mod højre. 1962: Det første mobile lagersystem nogensinde Det første mobile lagersystem nogensinde blev introduceret i 1962, og det revolutionerede markedet. Det blev skabt med brug af Bruynzeels almindelige træskabe. Systemet sparede betydelige mængder gulvplads, da designet tillod, at skabsrækker kun skulle åbnes, når de skulle bruges, og det blev bredt anvendt i arkiver, museumsdepoter og kontorer.

Over tid blev det originale, mobile lagersystem med træk-skub udviklet og forbedret. I 1970 tilføjede Bruynzeel stålbunde, og i 1980 lancerede firmaet det første mobile lagersystem, som var lavet komplet i stål. Dette var udstyret med en mekanisk tandhjulsdrivkæde. Drivenheden blev betjent af de distinkte, roterende håndtag, som stadig er en del af manuelle mobile lagersystemer i dag. En række af tekniske forbedringer blev derefter udført, deriblandt tilføjelsen af sikkerhedssystemer med lås.

Manuelle mobile hylder
Moderne mobile hylder kan flyttes manuelt eller med brug af elektriske motorer. Mobile lagersystemer, som er manuelle eller med håndsving, er udstyret med et roterende håndtag på ydersiden af en lagerenhed eller et arkivskab. Når håndtaget drejes, driver det en mekanisme, som skyder enheden mod højre eller venstre, alt efter om håndtagets rotation er med eller mod uret. For eksempel i et kontor kan flere stakke af mobile arkivskabe passes ind på begrænset plads.

Selvom hyldebakker, der sidder på mobile bunde, findes i mange standardstørrelser, så kan de blandes til at skabe skræddersyede hyldelængder, som maksimerer lagerpladsen i et givet område. Hver hyldeenhed er normalt monteret på en nivelleret kørebane for at eliminere ujævnheder i det eksisterende gulv, hvilket gør det muligt at flytte tunge enheder med minimal anstrengelse. Sporet kan enten modsænkes i et eksisterende eller nylagt gulv, eller det kan integreres ind i et hævet adgangsgulv, hvilket tillader glat overgang mellem enheden og det omgivende gulvniveau.

Elektroniske mobile hylder
Elektroniske mobile hylder bruger små motorer skjult i bunden til at flytte enheden med et tryk på en knap. Elektroniske mobile hylder har et antal betydelige fordele frem for deres mekaniske modpart. Et tryk på en knap tillader adgang for alle, deriblandt dem med begrænset mobilitet. Yderligere sikkerhedsfunktioner betyder, at elektroniske hylder er det foretrukne valgte system i områder med offentlig adgang, såsom universiteter og offentlige biblioteker. Mere avancerede udgaver er forbundet til arkivdatabaser og kan anvende RFID til at facilitere let adgang til arkiverede genstande via automatiske åbne- og lukkefunktioner

Dobbelte mobile hylder
Det mest avancerede mobile lagersystem tilgængeligt til meget store mængder er systemet med dobbelte mobile hylder. Denne kæmpe kan opbevare op til 400% mere materiale på et givet gulvområde end arkivhylder med én etage. På trods af udbredt brug i varehuse og fjernlagre kan de dobbelte hylder også klemmes ind på begrænset plads, hvilket giver højst tiltrængt lagerplads til organisationer, som er beliggende i områder med høj husleje og/eller begrænset gulvareal. Tvillingerækkerne foroven og forneden det integrerede mezzaningulv bevæger sig samtidigt. Belastningen fra begge niveauer overføres via søjler, som går gennem platformen ned til jorden, hvilket overflødiggør behovet for en fyldig mezzaninetage i strukturen og derved frigør værdifuld plads. Før de dobbelte hylder blev indført, kunne man kun opbevare materialer på sådan en intensiv måde ved at bruge meget høje stakke. Høje stakke har mange adgangsproblemer, især med at nå de højeste hylder, hvilket kræver specielle trapper eller elevatorer. Et dobbelt hyldesystem, såsom det Bruynzeel har installeret på biblioteket i Birmingham, giver personalet adgang til alle hylder uden behov for særskilte stiger eller trapper, hvilket giver forbedret adgang og let anvendelse.

Anvendelser
Mobile lagersystemer anvendes typisk til akademiske eller kommercielle formål, når en betydelig mængde af fysiske arkivmaterialer, filer eller bøger skal opbevares. Dette inkluderer lægejournaler eller offentlige optegnelser, papirintensive kontorer såsom hos advokater eller bogholdere, samt offentlige og akademiske biblioteker.

En anden almindelig anvendelse er i butikslagre til at maksimere lagerkapacitet eller reducere pladsen anvendt til lukket lagerområde, så en større del af butiksområdet kan bruges til salgsformål.

Fordele ved kapacitet og omkostningsbesparelser
En typisk opsætning af mobile kontorhylder tilbyder tæt ved 50% nedsættelse i brugen af gulvplads eller 50% til 100% stigning i lagerplads sammenlignet med traditionelle arkivskabe. Evnen til at placere og bevæge individuelle enheder som i en harmonika – det såkaldte “enkelt række-princip” – betyder, at plads mellem enhederne kun er nødvendigt, når brugerne skal have adgang til dem. Derudover er der energibesparende fordele såsom en reduktion i belysningsomkostningerne. Når integreret LED-belysning tilføjes til mobile lagersystemer, lyser det kun op, når rækken er i brug, hvilket giver en kombineret energibesparelse på op til 97% i sammenligning med konventionelle, loftsmonterede glødepærer.

Nye udviklinger til mobile lagersystemer
De seneste trends i kontorarbejde, deriblandt reduktion af papirbrug pga. digitalisering, har hjulpet til at udvide anvendelsen af mobile lagersystemer på arbejdspladsen. Mobile lagersystemer, der er egnede til fleksible arbejdspladser, såsom Bruynzeels kontorenhed, er designet til at opbevare en lang række af materialer på et kompakt område. Systemerne inkluderer plads til køleskabe, garderober, fladskærmsdisplays og skabe med låse til personlige ejendele.