FORTROLIGHEDSERKLÆRING FOR BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS A/S

Bruynzeel Storage Systems redegør i denne fortrolighedserklæring for, hvor dine personoplysninger indsamles og til hvilket formål. Bruynzeel Storage Systems gør dig opmærksom på dine risici, rettigheder og forpligtelser i forhold til håndtering af dine personlige data. Bruynzeel Storage Systems ønsker også at redegøre for, på hvilken måde du kan udøve dine rettigheder med hensyn til dine personlige data.  

1. IDENTITET / KONTAKTDATA

Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 4000 Roskilde Tlf: +45 46 33 00 20 info@bruynzeel.dk Spørgsmål vedrørende personlige oplysninger kan sendes til: Privacy@bruynzeel.org

2. DATABEHANDLING

Gennem tjenester fra Bruynzeel Storage Systems og / eller tredjepart, håndteres personlige oplysninger. Ved behandlingen definerer vi følgende: Anvendelse af dine personlige data som f.eks. tilføjelse af data, opbevaring af data, videresendelse af data eller sletning af dine data. Bruynzeel Storage Systems anvender blandt andet oplysningerne til at sikre en fyldestgørende og korrekt levering af vores tjenester. Bruynzeel Storage Systems bruger dine personlige data til at sikre korrekt levering af dine ordrer, til at opfylde vore aftaler med dig, til ledelsesinformation, til product- og serviceudvikling, og til at foretage analyser og overholde (lokale) juridiske forpligtelser.

Tredjepartsvirksomheder forbundet med Bruynzeel Storage Systems:
– Tognology

Bruynzeel Storage Systems websider:

 • https://bruynzeel-storage.nl
 • https://bruynzeelstorage.be
 • https://bruynzeel.de
 • https://bruynzeel.fr
 • https://bruynzeel.se
 • https://bruynzeel.no
 • https://bruynzeel.dk
 • https://bruynzeel.co.uk
 • https://bruynzeel-storage.com
 • https://bruynzeel-store.nl
 • https://bruynzeel-store.be
 • https://bruynzeel-store.com

3. TYPER AF DATA VI REGISTERER

 • Navn, adresse, by
 • Kontaktdata som (mobil) telefonnummer og mail adresse
 • Fødselsdato og alder
 • Lokations data
 • Login data
 • Betalingsoplysninger som faktura adresse, bank kontonummer og kreditkort oplysninger
 • Data knyttet til din arbejdsgiver, funktions- og omsætning
 • Detaljerede (tekniske) data som gør det muligt at bruge vores tjenester, hjemmesider og apps. Vi indsamler information om: Type enhed og egenskaber, type browser og sprog, dato og type af interaktion og IP-adresse
 • Data vedrørende dine kompetencer eller interesser inddelt i kategorier
Det er vigtigt at bemærke, at Bruynzeel Storage Systems ikke bruger samtlige data indsamlet fra alle. Den type data der anvendes, afhænger af de typer tjenester du bruger, og formålet med de data der registreres af Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems registrerer ikke personlige oplysninger som etnisk baggrund, politisk standpunkt, religion, fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering eller juridiske (kriminelle) data. Bruynzeel Storage Systems registrerer kun personlige data, som er oplyst til os af vores kunder. Personoplysninger oplyses også til os når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Kun med dit udtrykkelige samtykke vil din mail adresse blive tilføjet til vores mailing liste. Vores kunder har mulighed for at afmelde sig fra mailing listen via et link, der er inkluderet i alle de e-mails vi sender. Bruynzeel Storage Systems registrerer ikke personlige data til andet formål end det oprindeligt oplyste, uden specifikt at bede om dit samtykke til det, og først efter at have modtaget dette.

4. DATAKILDER

Bruynzeel Storage Systems vil anmode kunder om data, men det står altid kunderne frit om de ønsker at give eller tilbageholde disse data. For at kunne anvende visse tjenester, kan bestemte data være nødvendige, men en kunde kan altid vælge at tilbageholde disse data, vel vidende at den pågældende tjeneste så ikke kan anvendes. Der findes også data som Bruynzeel Storage Systems automatisk kommer i besiddelse af, som for eksempel detaljeret data om enheder brugt af kunden. Bruynzeel Storage Systems får disse data via cookies og lignende teknologi.

5. FORMÅLET MED REGISTRERING AF DATA

Bruynzeel Storage Systems burger dine data til følgende formål:
 • For at kunne tilbyde tjenester og produkter fra Bruynzeel Storage Systems og for at sikre at de fungerer korrekt
 • Gennemførelse af aftalen
 • Gennemførelsen af analysen
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser

6. SAMTYKKE

Bruynzeel Storage Systems registrerer udelukkende personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR). Hvis registreringen af personoplysninger er baseret på et udtrykkeligt samtykke, kan samtykket altid trækkes tilbage.

7. REGISTRERING AF DATA NØDVENDIG FOR AFTALES GENNEMFØRELSE

I nogle tilfælde registrerer Bruynzeel Storage Systems dine data, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre aftalen. Uden denne registrering kan Bruynzeel Storage Systems ikke levere tjenesterne / produkterne. Det gælder oplysninger som e-mail adresse, fornavn, efternavn, nyhedsbrev præference, navn og adresse på din arbejdsgiver.

8. REGISTRERING AF DATA PÅKRÆVET AF JURIDISKE ÅRSAGER

Bruynzeel Storage Systems opbevarer data der er påkrævet af juridiske årsager. Ifølge loven skal Bruynzeel Storage Systems for eksempel opbevare betalingsdata i mindst 7 år for skattemyndighederne. Bruynzeel Storage Systems opbevarer ikke de personlige oplysninger længere end påkrævet. Den periode som personlige data opbevares (administrative og økonomiske data, herunder personoplysninger) er 10 år fra registreringsdatoen, for øvrige data 5 år fra registreringsdatoen og flere år afhængig af aftalens varighed og den aftalte garantiperiode.

9. REGISTRERING AF DATA AF LEGITIM INTERESSE

Bruynzeel Storage Systems kan også registrere data der er af legitim interesse for Bruynzeel Storage Systems eller for tredjepart. Dette vedrører for eksempel virksomhedens interesser. I så fald vil Bruynzeel Storage Systems altid foretage en nøje afvejning af interesser med dit privatliv som den højeste prioritet. Bruynzeel Storage Systems vil benytte denne praksis som en undtagelse og, hvis det er muligt, anvende de principper der er nævnt 6, 7 eller 8.

10. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine data kan udveksles og kombineres indenfor Bruynzeel Storage Systems og Bruynzeel Storage Systems tilknyttede virksomheder. Ved behandling af personoplysninger bruger Bruynzeel Storage Systems tredjeparter der undertiden får adgang til dine data. Bruynzeel Storage Systems instruerer og informerer disse tredjeparter om hvilke sikkerhedstandarder, der er påkrævet. Dette er juridisk bindende i en såkaldt registreringsaftale. Alle personoplysninger indsamles og opbevares i software leveret af en canadisk leverandør. Ifølge en juridisk bindende registreringsaftale, har denne leverandør ikke adgang til disse data med, mindre Bruynzeel Storage Systems har givet deres udtrykkelig tilladelse. Bruynzeel Storage Systems videregiver ikke data fra EU kunder til lande udenfor EU, med mindre Bruynzeel Storage Systems er forpligtet til dette ved lov eller retslig ordre. For vores schweiziske kunder indsamles oplysningerne på vores hovedkontor i Panningen, Holland. Disse oplysninger kan anvendes af EU medarbejdere.

11. COOKIES

Vi bruger cookies på denne og andre Bruynzeel Storage Systems hjemmesider. Bruynzeel Storage Systems bruger følgende cookies:
 • Analytiske cookies: Til analyse og indsamling af materiale til statistikker, for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden og til reklame
 • Funktionelle cookies: Til at styrke brugervenlighed på hjemmesiden
 • Sociale cookies: Til at give mulighed for at dele for eksempel kommentarer eller artikler
Ved at bruge vores tjenester og hjemmeside, accepterer du, at vi lægger og læser cookies på vores hjemmesider. Din accept er gældende i aftalens løbetid og indtil du trækker den tilbage.

12. PROFILERING

Vi kan bruge profilering i vores tjenester. Dette omfatter følgende: Analyse, indsamling og kombinering af personoplysninger med det formål at inddele i bestemte kategorier. Ved hjælp af profilering kan Bruynzeel Storage Systems fastsætte relaterede interesser, indhold du kunne være interesseret i og produkter og tjenester der kunne passe dig. Profiling kan påvirke dit privatliv. Dette kan skyldes unøjagtige, forkerte eller forældede data, således at forkerte kategorier er knyttet til dig. I så fald kan du kontakte Privacy@bruynzeel.org. Bruynzeel Storage Systems vil da sørge for at rette eller fjerne din profil.

13. KLAGE

Persondataforordningen (GDPR) giver dig ret til at indsende en klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed.

14. SIKKERHED PERSONLIGE DATA

Bruynzeel Storage Systems respekterer rettigheder og forpligtelser som følge af den generelle databeskyttelsesforordning. Bruynzeel Storage Systems gør sit yderste for at beskytte dine personlige data så godt som muligt, og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som ved hjælp af de nuværende teknologiske fordele, forsøger at forhindre nogen i at få uautoriseret adgang til disse data, således at dataene kan forblive hemmelige. Såfremt Bruynzeel Storage Systems arbejder med (under-) registreringsansvarlige, kræver Bruynzeel Storage Systems at disse arbejder med dine data i overensstemmelse med de samme sikkerhedsstandarder.

15. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Du kan anmode om indsigt i dine personlige data. Du kan også anmode om, at dine personlige oplysninger opdateres, suppleres, fjernes eller blokeres hvis de er forkerte, ufuldstændige, irrelevante eller på anden måde registreret i strid med loven. Du kan også gøre indsigelser mod registreringen af personoplysningerne, og  anmode om at de personlige oplysninger fjernes. Du kan når som helst anmode os om at udføre en af ovennævnte rettigheder. Send en e-mail med din anmodning til: Privacy@bruynzeel.org. Angiv så tydeligt som muligt i din e-mail hvilke personoplysninger din anmodning gælder, og hvilken rettighed du ønsker at gøre brug af. Bruynzeel Storage Systems forsøger at reagere indenfor 4 uger.

16. ÆNDRINGER

Bruynzeel Storage Systems forbeholder sig retten til uden varsel og af en hvilken som helst grund at tilpasse eller ændre denne fortrolighedserklæring.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Venligst kontakt os via: E-Mail: privacy@bruynzeel.org