Bruynzeel Storage Systems har en ambition om at nå en nettoudledning på nul senest i 2045, og vi har nu nået en stor milepæl, som er at være førende i branchen for pladsbesparende opbevaringssystemer og gøre vores egen drift klimaneutral fra juni 2021!

Ved at anvende Bruynzeels pladsbesparende opbevaringsløsninger opnår vores kunder en reduktion af det fysiske fodaftryk på op til 75 %. Dermed opnår de enorme besparelser på byggematerialer og byggeomkostninger samt driftsomkostninger som f.eks. varme, køling og belysning. Dette gør pr. definition alle pladsbesparende løsninger fra Bruynzeel til et bæredygtigt valg.

Bruynzeel Storage Systems’ strategiske mål er at være verdens mest miljøvenlige udbyder af pladsbesparende opbevaringsløsninger. For at nå dette mål arbejder vi løbende på at reducere vores fodaftryk og dermed bidrage til en bæredygtig planet.

Som førende på det europæiske marked inden for pladsbesparende opbevaringsløsninger har vi allerede haft bæredygtighed som et nøgleelement i vores driftsstrategi i mange år. For eksempel eliminerer vi flere produktionstrin ved at bruge materiale, der ikke er oliebehandlet eller galvaniseret. På den måde sparer vi enorme mængder vand og energi, undgår forurenende stoffer og sænker vores CO2-fodaftryk markant.

Bart Sijben

COO, Bruynzeel Storage Systems

Egen drift: Klimaneutral

Bruynzeel Storage Systems har nu nået endnu en milepæl på vejen mod en nettoudledning på nul – at vores egen virksomhedsdrift er klimaneutral. Med “egen drift” mener vi vores emissioner i kategori 1 og 2 i henhold til drivhusgasprotokollen*. Vi fjerner disse emissioner senest den 1. juni ved udelukkende at anvende lokal grøn elektricitet fra lokale sol- og vindinstallationer og grøn gas fra lokale anlæg.

Derudover vil vi fortsætte med yderligere energireducerende programmer og løbende overvåge og styre vores energiforbrug for at sikre, at vi bruger lidt mindre hvert år. Ved at gøre dette handler vi i overensstemmelse med SME-retningslinjerne i de videnskabelige mål.

Ved at gøre vores virksomhedsdrift klimaneutral sikrer vi, at vores kunder ikke kun sænker deres fodaftryk ved at bruge deres plads på den mest effektive måde, vi bidrager også til deres bæredygtighedsmål ved at reducere fodaftrykket i deres værdikæde. Disse emissioner er en del af virksomhedernes kategori 3-emissioner*

Alexander Collot d’Escury

CEO, Bruynzeel Storage Systems

Nettoudledning på nul

De næste trin hos Bruynzeel Storage Systems vil være at opbygge et økosystem omkring os med partnere, der deler den samme drøm. Sammen med vores partnere stræber vi efter at opnå en nettoudledning i branchen på nul senest i 2045!

Læs mere om bæredygtighed i forbindelse med Bruynzeel Storage Systems

* Kategori 1 dækker direkte emissioner fra ejede eller kontrollerede kilder. Kategori 2 dækker indirekte emissioner fra produktion af købt elektricitet, damp, varme og køling. Kategori 3 dækker alle andre indirekte emissioner, der opstår i en virksomheds værdikæde.