VI ARBEJDER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID FOR 2025

Vores årlige besparelser

ARBEJDSMILJØ

Mere effektiv belysning (LED) i overensstemmelse med princippet om cirkulær økonomi.

sparede kilowattimer

kg lavere CO2-udslip

AFTALE

Ny aftale om ren og bæredygtig el

WORLD CLASS MANUFACTURING

resulterede i 1500 forbedringsforslag

%

lavere elforbrug

%

lavere energiforbrug

kg lavere CO2-udslip

OPBEVARING OG EMBALLAGE

Anvender genbrugs EU-paller

%

Færre paller

kg lavere CO2 udslip

FÆRRE LEVERANDØRER

%

færre transporter

kg lavere CO2 udslip

INGEN OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLET INDEN PULVERLAKERING

Ingen ressourcekrævende rengøring inden lakering.

kg mindre forbrug af kemikalier

kg mindre kemikalieaffald

M3 lavere vandforbrug

kg lavere CO2-udslip

Omstilling fra vandsystem til damp

%

lavere elforbrug

kg lavere CO2-udslip

Lavere temperaturer i rengøringsprocessen

M3 lavere vandforbrug

kg lavere CO2-udslip

PULVERLAK

Højere effektivitet og lavere temperaturer sammenlignet med branchestandard.

%

lavere elforbrug

kg lavere CO2-udslip

TOTALE BESPARELSER FREM TIL 2015

kg lavere CO2-udslip

FORDELE FOR VORE KUNDER

Vore opbevaringsløsninger sparer op til 50% mere plads sammenlignet med traditionel opbevaring.

Dele af affaldsmaterialet genanvendes og bliver til smukke skåle til kunderne

Automatisk styret gangbelysning i arkiverne reducerer energiforbruget med op til 98%

Ønsker du mere information om Bruynzeels opbevaringsløsninger?