BÆREDYGTIGHED HOS BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS

Vision-Bruynzeel-Storage-Systems

VORES VISION

Vores vision er at være verdensledende inden for pladsbesparende opbevaringsløsninger, for derved at bidrage til en bæredygtig planet.

I en verden hvor plads er et begrænset og værdifuldt aktiv, er det vigtigt for os at hjælpe organisationer verden over, med at opbevare deres værdifulde dokumenter og samlinger, ved at udnytte pladsen på den mest optimale og effektive måde. Vi opnår dette ved at levere pladsbesparende opbevaringsløsninger.

“Creating Space for a healthy planet”

En konstant voksende befolkning og en stadig stigende urbanisering øger behovet for ressourcer i nærheden af byerne. Brugen af pladsbesparende opbevaringsløsninger reducerer størrelsen på det areal der er behov for til opbevaring, og dermed også forbruget af ressourcer. Mindre pladsbehov betyder færre omkostninger, og har en enorm indflydelse på miljøpåvirkningen.

Ved kontinuerligt at fokusere på CSR (Virksomhedens Sociale Ansvar) anvender vi bedste praksis indenfor energi- og vandforbrug, og bruger bæredygtige materialer for at beskytte både miljøet og brugerne af løsninger leveret af Bruynzeel Storage Systems.

For at nå vores mål om at blive Net Zero i 2045 har vi implementeret en ny CSR-politik med ambitiøse mål.Interesseret i at læse mere om vores rejse fra den nuværende virkelighed til en lysere fremtid?

 

Conserving-the-Past_Bruynzeel-Storage-Systems
Conserving-the-past-Bruynzeel-Storage-Systems

BESKYT FORTIDEN, STYRK FREMTIDEN

Den største globale udfordring i dag er måske, hvordan vi holder jorden `i form` til de kommende generationer. Bevaring handler ikke kun om opbevaring af genstande eller dokumenter, men også om at beskytte den viden og information, der ligger gemt i disse skatte.

Det er vores målsætning at gøre det rigtige for vores planet og dens befolkning, at have en positiv indflydelse på vores medarbejderes og deres familiers liv og på det lokale samfund.

CSR-Bruynzeel-Storage-Systems

CSR – VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR

CSR er et grundlæggende princip for Bruynzeel Storage Systems. Vi arbejder kontinuerligt på at være den mest miljøvenlige leverandør af pladsbesparende opbevaringsløsninger.

I alt hvad vi gør, har vi fokus på, at forbedre miljøpåvirkningen både for os og for vores kunder. Hver dag viser vores virksomhed socialt ansvar ved at:

Respecting-Bruynzeel-Storage-Systems
Respektere kulturen og lovgivningen i de lande, hvor vi opererer.
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Kun arbejde med samarbejdspartnere der lever op til vores standarder.
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Kommunikere med alle vores interessenter på en åben og ærlig måde.
Express-opinion-Bruynzeel-Storage-Systems
Have modet til at give udtryk for vores holdninger.
Responsibility-Bruynzeel-Storage-Systems
Tage personligt ansvar for vores handlinger.
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Støtte lokalsamfundet ved at investere i sociale initiativer.
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Arbejde kontinuerligt på vores miljø-effektivitet og reducere vores påvirkning af miljøet.

HVORDAN GØR VI DET MULIGT FOR VORES KUNDER AT REDUCERE DERES MILJØPÅVIRKNING OG ØGE BÆREDYGTIGHEDEN PÅ DERES DOMICIL

TRADITIONEL OPBEVARING

>50% plads bliver ikke brugt til opbevaring

Mobile-shelving-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS® OPBEVARING

Spar 50% m2 plads eller forøg
kapaciteten med 100%

Compactus-Double-Decker-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS® DOUBLE DECKER OPBEVARING

Spar 75% m2 plads eller forøg
kapaciteten med 200%

AT BRUGE VORES COMPACTUS® LØSNINGER TIL AT DÆKKE DIT OPBEVARINGSBEHOV BETYDER:

  • Reduceret forbrug af byggematerialer.

  • Besparelse på energiomkostninger til opvarmning og afkøling af din bygning.

  • Energibesparelse ved hjælp af effektiv gangbelysning.

  • Reducerede omkostninger til sikkerhedsforanstaltninger.

Sustainability-factory-Bruynzeel-Storage-Systems
Co2-Bruynzeel-Storage-Systems

BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED ER EN INTEGRERET DEL AF VORES HVERDAG. KUN GODT ER IKKE GODT NOK. DERFOR ER DET VORES MÅLSÆTNING AT REDUCERE VORES CO2 UDSLIP MED 2% PR. KG FORBRUGT STÅL. HVERT ÅR.

Dette opnår vi ved kontinuerligt at forbedre vores processer. Eksempler på dette er:

Brug af LED-belysning i vores fabrik i stedet for lysstofrør
Brug af lavere temperaturer og højere effektivitet i pulverlakeringen i forhold til industri standard.
Genanvendelse af energi fra vores produktionslinjer i vores fabrik.
Recycle-Bruynzeel-Storage-Systems
Fokus på bæredygtige materialer. Kontinuerlig forøgelse af det procentvise genanvendte indhold i vores stål.

DET DER GØR OS UNIKKE I VORES BRANCHE ER, AT VI ANVENDER UOLIERET OG UGALVANISERET STÅL I VORES PRODUKTION. DERVED SPARER VI:

CO2 besparelse

Årlig besparelse:

2.108.000 kg = 476 personbilers kørsel i et år

Besparelse pr. hyldemeter:

1,41 kg = 190 smartphone opladninger

Vandbesparelse

Årlig besparelse:

25.097 m3 = drikkevand til 34.380 mennesker

Besparelse pr. hyldemeter:

16 L = 5 skyl i toilettet

Affaldsbesparelse

Årlig besparelse:

96,52 m3

Chemical-saving-Bruynzeel-Storage-Systems

Kemisk besparelse

Årlig besparelse:

15.216 L

KVALITET & CERTIFIKATER

Certificates-Bruynzeel-Storage-Systems