U-olieret koldvalset stål: Nul kemisk affald Som producent af opbevaringssystemer i stål bruger vi stål af høj kvalitet hver eneste dag. Med en produktion på over 2500 kilometer stålprodukter om året, kan vores produkter gennem de seneste 16 år nå hele vejen rundt om Jorden. Lad os skrue tiden tilbage, køre produktionen af de 40.000 kilometer stålprodukter baglæns og se på vores produktionsproces. For 16 år siden designede vi en ny produktionslinje, som vi døbte ”Beauty”. Denne produktionslinje blev skabt af flere årsager; ”at reducere produktionstiden og omkostningerne for vores kunder” og ”at spare ressourcer hvor det er muligt” var bare to af dem. Besparelser At spare ressourcer, det gjorde vi. Den nye produktionslinje gjorde det muligt at spare 300.000m3 gas, 10.000 kilo kemikalier, 20.000 kilo kemisk affald og 13.000m3 vand. Olieret eller u-olieret stål Et stort bidrag til denne besparelse blev opnået ved at skifte fra olieret til u-olieret stål. For at forhindre korrosion og for at forlænge stålets “levetid”, er stål normalt olieret når det forlader stålproducenten. Vi ved alle, at olie er et fossil brændstof, et stof som også er yderst skadeligt for naturen. At reducere oliespild er gavnligt på næsten enhver tænkelig måde. Brug af u-olieret stål betyder, at olie (blandt andre produkter) ikke bliver påført stålet, men det betyder også, at olien ikke skal fjernes inden opstart af vores produktionsproces. Der er mange fordele ved at stålet ikke er olieret, men i denne artikel vil vi udelukkende fokusere på vores produktionsproces, hvor det første skridt ville være at fjerne olien fra stålet.
Afrensning af olie Stålet vaskes med en blanding af vand og kemikalier. Denne proces efterlader ”slam” bestående af vand, kemikalier og olie. Bortskaffelse af slammet sker normalt ved forbrænding, hvorved dampe udledes i luften. Når olien er fjernet påføres stålet en fosfatbelægning, som beskyttelse mod korrosion og som grundlag for eventuelt yderligere belægninger eller lakering. Forskellen I vores produktionsproces kan vi bruge det u-olierede stål direkte. Dette er muligt på grund af mange forbedringer i vores produktionsproces. Vi kan også pulverlakere stålet inden det bliver formet. Dette sikrer en 100% belægning, og samtidig et betydeligt reduceret forbrug af pulverlak. Brugen af færre råmaterialer er igen et stort skridt fremad. Hvorfor burger alle så ikke u-olieret stål? For at kunne bruge u-olieret stål måtte vi ændre hele vores produktionsproces og fabrik. En enorm investering i tid, penge og viden. Et samarbejde mellem maskinbyggere, stålleverandører og eksperter blandt vores eget personale. Vi ændrede vores logistik proces ved bestilling af stålet, vi måtte ændre pulverlakeringen og i samarbejde med vores leverandør udvikle et helt nyt produkt. Stolthed Efter 16 års brug af u-olieret stål i produktionen, og efter at have produceret 40.000 kilometer stålprodukter, er vi først og fremmest stolte. At være i stand til at levere produkter af højeste kvalitet til vores kunder og samtidig bidrage til at skåne miljøet er en win-win situation. Den kendsgerning at mange andre produktionsvirksomheder nu undersøger muligheden for brug af u-olieret stål er et positivt tegn, et som vi er meget opsatte på at støtte. Gennem de seneste 16 år har vi fået mange spørgsmål om vores produktionsproces. Fra (stål) produktionsvirksomheder og andre. Mange har allerede besøgt vores fabrik og med egne øjne set hvad de utrolige fordele kan være.  

VI ARBEJDER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID!