SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARY

Shenzhens Science and Technology Library er det første bibliotek med dobbeltfunktion; offentligt bibliotek og akademisk bibliotek. Biblioteket deles af afdelinger for videregående studier fra fire universiteter: Peking University, Tsinghua University, Harbin Institute of Technology og Nankai University, og er desuden åben for de lokale borgere. Dets mission “Alt for folket, for hele folket” sigter mod at tjene de lokale studerende og fakultetsmedlemmer, virksomhedsforskere og borgerne i Shenzhen.

For omkring 10 år siden designede Shenzhen Science and Technology Library deres lokale med stationære biblioteksreoler. På grund af den voksende samling gennem årene manglede der imidlertid opbevaringskapacitet. Derfor besluttede de at øge deres bogopbevaring ved at optimere deres indretning og maksimere deres opbevaringskapacitet. Opbevaringssystemet skulle også være af høj kvalitet for at minimere problemer og have en lang levetid.

Bruynzeel Storage Systems designede opbevaringsløsninger til Shenzhen Science and Technology Library, hvor deres stationære biblioteksreoler blev erstattet af mobile biblioteksreoler. To Compactus® Dynamic II XTR blev installeret med over 11 km reoler! På denne måde fordoblede de deres opbevaringskapacitet og kan nu opbevare deres voksende samling af bøger.