NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM, DANMARK

Nordjyllands historiske Museum har gennemført en omfattende flytning af samlingen fra det tidligere Aalborg historiske Museum. Alle genstande blev flyttet fra Aalborg centrum, hvor både plads- og adgangsforhold var ved at blive for begrænsede, til nye og moderne områder i Vestbjerg. Vang Mark er et samfundshus, der er bygget af Aalborg Kommune, og det er blevet gjort tilgængeligt for tre institutioner med basis i Aalborg: KUNSTEN, Aalborg Byarkiv og Nordjyllands historiske Museum.

Løsningen
Bruynzeel har leveret Compactus® Original mobilreolanlæg. Installationerne er placeret i 5 lagerbygninger: Tør (oplagring af arkæologisk metal), Køligt (oplagring af glasnegativer og e-dokumenter), Frost (oplagring af acetat og farvefilm), Nitrat (oplagring af fotos og film indeholdende nitrat) og et basislager til opbevaring af dokumenter. Især den sidste installation er utrolig med mobile reoler i en højde på 6 meter. Endvidere er der installeret to mobile installationer med ialt 1490 pallepladser og 3 mezzanin konstruktioner med stationære reoler. Mezzanin-området er på 1200 m2 totalt, og ialt har opbevaringsstedet en kapacitet på 15.538 hyldemeter.

”Vi har set, at Bruynzeel har et bredt udvalg af løsninger inden for oplagring for museer, som i vid udstrækning opfylder vore forskellige behov. Vi har været meget glade for de fleksible hyldedybder,som har gjort det muligt for os at udnytte pladsen bedre. Det er vigtigt for os at have fleksible løsninger for at få mest muligt ud af pladsen, der er til rådighed”.

Per Hadsund – Conservation Officer

”Vi har designet lay-outet i tæt samarbejde med Bruynzeel og TL Byg,
hvilket har gjort det muligt for os ikke blot at optimere pladsudnyttelsen,
men i lige mål logistikken – med gode transportruter. Det har været af vigtighed
for os som daglige brugere at deltage i alle detaljer og hele planlægningen af
layout for opbevaringsstedet”.

Bodil Frandsen – Collection inspector