HULER OMBYGGET TIL MODERNE ARKIV

Huler fra krigens tid ombygget til moderne arkiv i Karlstad
Tænk hvis din arbejdsdag begyndte med at du gik ind i et bjerg. Dette er virkeligheden for arkivarer hos Värmlandsarkivet (Värmlands regionale arkiv) i Karlstad. Et par gange om ugen går personalet under jorden i Zakrisdal for at udføre deres arbejde.

Dybt inde i bjerget, 30 meter under overfladen i en tidligere ammunitionsfabrik fra 1940’erne, finder man hvad der svarer til en arkivars guldmine. Med tanke på dyre kvadratmeter over jorden, er det svært at finde tilstrækkelig gulvplads til store arkiver i eksisterende bygninger, mens omkostningerne ved nybyggeri kan være uforholdsmæssigt høje. Zakrisdal bød på en unik og omkostningseffektiv mulighed for at løse Värmlandsarkivets kapacitetsproblem, ved at ombygge de nedlagte fabrikshuler til et moderne arkiv. Specialdesignede kapsler blev bygget ind i hulerne i bjerget, som nu anvendes til opbevaring og arkivering.

Når man først er inde i de oplyste lagerområder, er det svært at forestille sig, at man er 30 meter under jorden. Det materiale der opbevares i Zakrisdal hulerne er varieret – der er alt fra gamle kirkebøger og domstolsoptegnelser til virksomhedsarkiver og fortrolige offentlige dokumenter. Som oftest er det lidt ældre materialer, dokumenter der sjældent er brug for, der opbevares i hulearkivet. Materiale som anvendes mere end to gange om ugen, fjernes fra hulen og returneres til Värmlandsarkivet i det centrale Karlstad.

Hulen er også hjemsted for glasplade negativer og mikrofilm, der opbevares i nøje overvågede, temperaturkontrollerede rum med optimal luftfugtighed. For at understøtte sit arbejde og udnytte de arealer, der ikke længere er brug for til arkivering, har Värmlandsarkivets hovedlager i Karlstad investeret i forskningslaboratorier, som er blevet en populær destination for universitets- og slægtsforskere.

For at optimere udnyttelsen af pladsen, har Bruynzeel installeret et Double Decker mobilreolsystem med en integreret gangbro der forbinder hulerne, og derved gør det enklere for personalet, at bevæge sig mellem de forskellige områder.

Mezzaninen i Double Deckeren gør det muligt at lagre en væsentlig større mængde af materiale i en tilgængelig højde. Der er i alt er mere end 28.000 hyldemeter arkivplads til rådighed, men behovet for mere opbevaring er konstant stigende, og der er derfor allerede planlagt en udvidelse.

Bruynzeel Storage Systems er den stolte partner og leverandør til Värmlandarkivet. Det har været en stor udfordring, i samarbejde med Värmland arkivarer, at finde den mest optimale løsning. Vil du vide mere om vores Double Decker mobilreolløsning? Følg dette link.

Når det drejer sig om opbevaring, skaber det at tænke ud af boksen spændende resultater, som for eksempel den underjordiske løsning til Värmlandsarkivet. Med større åbenhed i forhold til offentligheden, et stadigt stigende behov for opbevaring, og løbende planer for udvidelse, ser fremtiden for de tidligere så mørke huler nu meget lys ud.