Avisarkivet i Lund

Et tidligere medicinaldepot i Lund blev i foråret 2018 overtaget af Lunds Universitet, da en del af deres tidligere lokaler var blevet bedømt som uegnede. Dette lokale er nu et enormt avisarkiv med 32.409 hylder eller 25.930 hyldemeter.

I henhold til loven om opbevaringspligt af dokumenter (SFS 1993:1392) har det Kongelige Bibliotek (KB) ret til at få to eksemplarer og Lunds Universitetsbibliotek et eksemplar af alle dagblade der udgives i Sverige. Det udleverede materiale skal gemmes til glæde for eftertiden. Dagbladene kan dateres helt tilbage til 1820’erne. I Lund opbevares ca. 3 millioner dagblade.

Bruynzeel Storage Systems har levereret og monteret kompaktarkiverne i form af Compactus® Original XTR. Lokalerne har et gulvareal på 1700 kvm og en fri lofthøjde på ca. 7 m. Lunds Universitet ønskede at udnytte lokalerne optimalt, hvilket resulterede i kompaktarkiver i stueplan med en fritstående mezzanin, hvorpå endnu et kompaktarkiv er monteret.  Alle kompaktreoler er hånddrevne, og er brandsikrede i op til 30 min.  Vi har også leveret mezzanin, gelænder, trapper og elevatorer.

Kompaktarkivet passer perfekt til vores behov for opbevaring af vores samling af dagblade, og giver os desuden mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse. Mekanikken fungerer godt og er let at bruge for vores medarbejdere. Et mekanisk drevet kompaktarkiv inkl. mezzanin er både pladsbesparende og driftsikkert.

Mathias Dowler

Kurator, Universitetsbiblioteket, Afdelingen for personale og Administration, Lunds Universitet