Bruynzeel har indledt et samarbejde med Havilah Merchants Nigeria Limited. Formålet er at hjælpe den Nigerianske regering, institutioner og virksomheder med at tage de rigtige skridt med henblik på at sikre bevarelsen af vigtige registre og data til den næste generation.

Sammen med Havilah har vi appeleret til den nigerianske regering og andre centrale aktører om at inddrage den moderne teknologi til håndtering af information og registrering. Ved Nigeria Library Associations årlige konference i Calabar deltog Bruynzeel Business Development Manager Mr. Leon Crommentuijn. Her understregede han betydningen af et hyppigt og struktureret regnskab som en vigtig del af den nationale udvikling. Sammen med Havila – en vigtig aktør indenfor uddannelse og udvikling af humankapital i Nigeria – er vi fastbesluttede på at opnå målet om en mere moderne og bæredygtig informationshåndtering i Nigeria.